Filtros

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE Material Estética, S.L.

www.materialestetica.com

Material Estética, S.L. (d’ara endavant Material Estética) amb domicili a C/ Ripolles, 30 - 17486 - Castelló d'Empuries, Gerona (Espanya (Península i balears)) amb CIF B55024335 posa a disposició en el seu lloc web www.materialestetica.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Material Estética per part dels USUARIS que accedeixin al mateix.

Les presents condicions generals se li exposen a l’ USUARI al lloc web www.materialestetica.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, per què les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’Internet, no podent l’ USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

Material Estética està inscrita all Registre Mercantil de Gerona, Tomo 02712, Folio 088, Hoja GI-00047915.

L’accés al lloc web de Material Estética implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’ USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’ USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

1.1.-La utilització del lloc web de Material Estética no comporta la obligatorietat d’inscripció de l’ USUARI, excepte si aquest USUARIO desitja utilitzar la base de dades d’articles existents a www.materialestetica.com on serà precís que es registri omplint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i per el principi de bona fe comprometent-se l’ USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Material Estética prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix qualsevol tipus de dany als sistemes de Material Estética o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

1.2.- Material Estética podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Material Estética utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Material Estética únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Material Estética es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA.- DRETS D’AUTOR I MARCA.

Material Estética informa que el lloc web www.materialestetica.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Material Estética. Material Estética utilitza fonts externes per a la elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referides referències.

QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Les parts presenten, a la seva elecció, per a la resolució de conflictes i amb renúncia a qualsevol altra jurisdicció, als tribunals del domicili de l'usuari. En el cas que l'USUARI sigui una empresa, son competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Girona, renunciant expressament l’ USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Així mateix, com a entitat text complet del document i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de Confianza Online.

CINQUENA.

En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat de la mateixa de les presents condicions. Material Estética podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document la qual cosa no implicarà en cap caso la renuncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Material Estética. Opinions

Atenció al client
972 109 109
WhatsApp
+34 627 033 224
eMail
info@materialestetica.com
Horari
Dl. - Dv.: 9h a 13h i 15h a 19h